Your Total
Tyre Supplier

Žiadosť o prihlásenie

Všeobecné zmluvné podmienky

Na všetky naše dodávky a/alebo služby sa vzťahujú Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti VACO.

Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti si možno vyžiadať od Obchodnej komory v Haagu (číslo zápisu 40,407,521, deň zápisu 17. júna 2010) alebo prevziať v angličtine tu:

General Conditions Van den Ban Group