Your Total
Tyre Supplier

Žiadosť o prihlásenie

Právne predpisy týkajúce sa zimných pneumatík

Európske právne predpisy týkajúce sa zimných pneumatík a snehových reťazí sa neustále menia. Pravidlá sa v jednotlivých krajinách líšia a dôležitú úlohu môže zohrávať dokonca aj dátum výroby pneumatík. Pobočkové združenie VACO pozorne sleduje predpisy a prehľadne mapuje súčasné povinnosti.

Súčasné právne predisy pre zimné pneumatiky a snehové reťaze v Európe

Tu si môžete stiahnuť najnovší prieskum holandského priemyselného združenia VACO:

Právne predpisy VACO týkajúce sa zimných pneumatík a snehových reťazí.

Tento prieskum sa skladá z týchto častí

  1. Zamerané informácie o právnych predpisoch o zimných pneumatikách v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku a Švajčiarsku;
  2. Právne predpisy týkajúce sa zimných pneumatík v Európe pre dodávkové a dodávkové automobily a ľahké úžitkové vozidlá (≤ 3 500 kg);
  3. Legislatíva zimné pneumatiky Európa pre dodávky (> 3 500 kg);
  4. Legislatíva pre snehové reťaze Európa pre dodávkové vozidlá, dodávkové automobily, úžitkové vozidlá (≤ 3 500 kg);
  5. Legislatíva pre snehové reťaze Európa pre dodávky.

Zdroj: VACO