Your Total
Tyre Supplier

Žiadosť o prihlásenie

Informácie o pneumatikách

Európsky štítok pneumatík sa od 1. mája 2021 na základe aktualizovaných a prísnejších európskych predpisov (nariadenie (EÚ) 2020/740) výrazne zmenil. Tento nový európsky štítok pneumatík sa vzťahuje na pneumatiky pre osobné autá (C1), ľahké nákladné autá (C2) a ťažké nákladné autá (C3).

Nový povinný európsky štítok pneumatík musí byť zobrazený na pneumatike alebo vystavený v predajni v prípade všetkých pneumatík kategórií C1, C2 a C3, ktoré boli vyrobené od 1. mája 2021. Na štítku sa uvádza účinnosť pneumatiky, jej šetrnosť k životnému prostrediu a bezpečnosť. Uvádza tiež výkon pneumatík špeciálne navrhnutých na používanie v náročných podmienkach na snehu a ľade. Štítok pneumatík umožňuje porovnanie pneumatík a jeho cieľom je podporovať používanie bezpečnejších, účinnejších a tichších pneumatík.

Hoci sa na posudzovanie kvality pneumatík v skutočnosti používa až 50 výkonnostných kritérií, na štítku sa uvádza iba 5 z nich. Príklad: Odolnosť voči opotrebovaniu (počet najazdených kilometrov), brzdenie na suchých povrchoch, trakcia na snehu, bočná priľnavosť na ľade, hluk vozidla, ovládateľnosť a aquaplaning.

Informácie o piatich výkonnostných kritériách na štítku pneumatík

Štítok pneumatiky uvádza hodnotu (triedu) týchto piatich kritérií:

Palivová úspornosť

5 tried od A (najúčinnejšie) po E (najmenej účinné).

Spotreba paliva vozidla závisí od rôznych faktorov, ako sú napríklad typ motora, rýchlosť, povrch vozovky, poveternostné podmienky atď. Valivý odpor pneumatík sa na spotrebe paliva podieľa iba približne 20 %. Menšia spotreba paliva znamená nižšie náklady na palivo a nižšie emisie CO2.

Priľnavosť za mokra

5 tried, a to od A (najkratšia brzdná dráha) po E (najdlhšia brzdná dráha).

Priľnavosť pneumatiky za mokra sa môže okrem iného líšiť v závislosti od typu vozidla, poveternostných podmienok a vzoru dezénu. Dobrá priľnavosť je dôležitá pre bezpečnosť.

Vonkajší hluk valenia

3 triedy vonkajšieho hluku valenia, ktorých úroveň sa meria v dB.

Pod vonkajším hlukom valenia sa rozumie hluk z cestnej dopravy spôsobený pneumatikami. Okrem hladiny hluku v decibeloch (dB) udáva ilustrácia aj hladinu hluku A, B alebo C.

Poznámka: Medzi hladinou vonkajšieho hluku pneumatiky (mimo vozidla) a vnútorného hluku pneumatiky (vo vozidle) neexistuje žiadna súvislosť.

Priľnavosť na snehu

Pneumatiky označené symbolom snehovej vločky sa považujú za pneumatiky, ktoré spĺňajú minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu uvádzané v predpise EHK OSN č. 117, a sú vhodné na použitie v náročných podmienkach na snehu. Symbol snehovej vločky možno nájsť na zimných a mnohých celoročných pneumatikách.


Priľnavosť na ľade

Pneumatiky s týmto symbolom ľadu spĺňajú minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade a sú vhodné na použitie vo veľmi náročných podmienkach na snehu a ľade.

V súčasnosti sa symbol ľadu nachádza len na štítkoch pneumatík pre osobné autá.

Pneumatiky s ilustráciou priľnavosti na ľade sú špeciálne navrhnuté na cesty pokryté ľadom a ujazdeným snehom. Tieto pneumatiky by sa mali používať len vo veľmi náročných klimatických podmienkach (napr. pri nízkych teplotách). Použitie pneumatík s priľnavosťou na ľade v menej náročných klimatických podmienkach (napr. za mokra alebo pri vyšších teplotách) by mohlo viesť k neoptimálnemu výkonu, najmä z hľadiska priľnavosti za mokra, ovládateľnosti a opotrebenia.

Európska únia zriadila databázu EPREL (Európska databáza výrobkov s energetickým označením). Údaje o pneumatikách (štítky) bude možné v databáze vyhľadávať od 1. mája 2021. Nový štítok pneumatiky bude obsahovať aj kód QR, prostredníctvom ktorého bude môcť prakticky ktokoľvek pristupovať k údajom z informačného listu výrobku, ako je uvedené v prílohe III nariadenia (EÚ) 2020/740.

S odkazom na vyššie spomínané nariadenie (EÚ) 2020/740 zdôrazňujeme, že hlavný vplyv na spotrebu paliva a bezpečnosť na ceste má správanie vodiča, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • Zodpovedný ekologický spôsob jazdy môže výrazne znížiť spotrebu paliva,
 • Tlak vzduchu by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa dosiahli optimálne hodnoty palivovej úspornosti a priľnavosti za mokra,
 • Vždy treba prísne dodržiavať odstup vozidiel.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

 • Profesionálne terénne pneumatiky;
 • Pneumatiky určené výlučne pre vozidlá prvýkrát evidované pred 1. októbrom 1990;
 • Náhradné pneumatiky typu T na dočasné použitie;
 • Pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou než 80 km/h;
 • Pneumatiky, ktorých menovitý priemer ráfika nepresahuje 254 mm alebo je rovný alebo väčší než 635 mm;
 • Pneumatiky vybavené doplnkovými zariadeniami na zlepšenie trakčných vlastností, ako sú napríklad pneumatiky s kovovými hrotmi;
 • Pneumatiky určené len pre vozidlá, ktoré sú určené výlučne na preteky;
 • Použité pneumatiky s výnimkou tých pneumatík, ktoré sú dovezené z tretej krajiny. SKÚradný vestník Európskej únie L 177/6 5.6.2020

Zdroj: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740