Your Total
Tyre Supplier

Žiadosť o prihlásenie

Riadenie úverov

Zo zdravého finančného vzťahu profitujú kupujúci aj dodávatelia. Ak je tento proces dobre organizovaný, znamená to lepšiu spoluprácu pre obe strany, čo vedie k lepším výsledkom. Dôležitú úlohu pri tom zohráva naše oddelenie správy úverov, ktoré s vami bude v pravidelnom kontakte pri nákupe autoplášťov.

V mnohých prípadoch bude aj vo vašom jazyku, čo zabezpečí hladký priebeh toku finančných prostriedkov pre obe strany. Aj v tomto prípade považujeme za dôležité nadviazať partnerstvo, aby sme sa mohli navzájom posilniť.