Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en services zijn de algemene voorwaarden van de  VACO van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel in Den Haag (onder dossier 40,407,521 d.d. 17 juni 2010) en hier te downloaden: Algemene voorwaarden zakelijke markt VACO