Your Total
Tyre Supplier

Žiadosť o prihlásenie

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Ani spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V., ani pridružené strany nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za obsah informácií uvedených na tejto internetovej stránke alebo založený na týchto informáciách. Redakčnému zloženiu a obsahu sa venuje maximálna starostlivosť. Spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. a pridružené strany však neprijímajú žiadnu zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť, ani za priame a nepriame dôsledky konania alebo opomenutia na ich základe. Všetky texty/obrázky/obchodné názvy a informácie spoločnosti Van den Ban Autobanden B.V. a pridružených strán vyskytujúce sa na tejto webovej lokalite sú chránené autorskými právami a právami z ochranných známok a nesmú sa bez povolenia používať žiadnym iným spôsobom.