Štítok EU na označenie pneumatík

Od 1. novembra 2012 sú všetky nové pneumatiky (vyrobené od 1. júla 2012 DOT 2712) v predaji označované podľa úspornosti spotreby paliva, priľnavosti k mokrej vozovke a hlučnosti. Toto sa riadi európskymi právnymi predpismi, ako sa uvádza v európskom nariadení o označovaní pneumatík (č. 1222/2009), ktoré sa uplatňuje na pneumatiky osobných automobilov (C1), pneumatiky ľahkých dodávok (C2) a pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel (C3), s niekoľkými výnimkami.

EC_tyre_label_van_den_Ban

Zámerom tohto označovania je zvýšiť ekonomickú a environmentálnu účinnosť vlastností pneumatiky na základe troch hlavných kritérií, a to úspornosti paliva, brzdenia za mokra a hladiny hluku.

Na štítku sú však uvedené iba 3 výkonnostné kritériá, zatiaľ čo v skutočnosti existuje 50 výkonnostných kritérií, ktoré posudzujú kvalitu pneumatík, napríklad: odolnosť proti opotrebeniu (kilometrová účinnosť), brzdenie na suchej vozovke, brzdenie na snehu, brzdenie na ľade, hladiny hluku vo vozidle, zaobchádzanie a aquaplaning.

Vďaka tomuto nariadeniu získa používateľ tri dôležité informácie, ktoré treba pri nákupe pneumatík brať do úvahy spolu s ostatnými faktormi ovplyvňujúcimi konečný výber, ako sú špecifické požiadavky a potreby konkrétneho zákazníka.

TRI KRITÉRIÁ VÝKONNOSTI NA ŠTÍTKU

Fuel efficiency Tyre Label

SPOTREBA PALIVA

7Na hodnotenie úspory paliva sa používa sedem kategórií v rozsahu od A (najúspornejšia kategória) do G (najmenšia úspora paliva).Spotreba paliva vozidla závisí od faktorov, ako sú typ motora, rýchlosť, typ povrchu vozovky, poveternostné podmienky atď. Valivý odpor pneumatík je zodpovedný za približne 20% spotreby paliva. Znížená spotreba paliva znamená nižšie náklady na palivo a nižšie emisie CO2. Rozdiel medzi kategóriami A a G môže v prípade osobných automobilov (C1) predstavovať 7,5% a až 15% v prípade pneumatík ľahkých úžitkových vozidiel (C3).

Wet Grip Tyre Label

PRIĽNAVOSŤ NA MOKROM POVRCHU

Priľnavosť v mokrých podmienkach sa hodnotí siedmimi kategóriami od A (kategória s najkratšou brzdnou dráhou) po F (kategória s najdlhšou brzdnou dráhou).Priľnavosť pneumatiky na mokrom povrchu vozovky sa môže líšiť okrem iného podľa typu vozidla, poveternostných podmienok a profilu dezénu pneumatiky. Dobrá priľnavosť je nevyhnutná z hľadiska bezpečnosti. Brzdná vzdialenosť pneumatiky kategórie A bude v skutočnosti asi o 18 metrov (30%) kratšia ako pneumatika kategórie F pri maximálnom brzdení.

External noise Tyre Label

VONKAJŠÍ HLUK

Úroveň vonkajšieho hluku pneumatiky sa zobrazuje ako číselná hodnota v decibelech (3 úrovne hluku). Ikony zvukových vĺn označujú, či je hluk pneumatiky nad alebo pod úrovňou pripravovaných limitov EÚ. Pod vonkajším hlukom valenia sa rozumie hluk spôsobený pneumatikou. Ilustrácia s výnimkou úrovne hluku v decibeloch (dB) označuje aj hladiny zvuku 1, 2 a 3:

  • Úroveň 1 – nižšia ako súčasná maximálna povolená hodnota, ktorá je stále ešte nad budúcimi európskymi normami;
  • Úroveň 2 – medzi budúcim limitom a menej ako 3 dB;
  • Úroveň 3 – viac ako 3 dB, pod budúcim limitom.

Poznámka: Medzi úrovňou vonkajšieho a vnútorného hluku nie je žiadna súvislosť.

S odkazom na nariadenie (ES) č. 1222/2009 zdôrazňujeme skutočnosť, že skutočné úspory paliva a bezpečnosť cestnej premávky do značnej miery závisia od správania vodičov, najmä od týchto skutočností:

  • Ekologické jazdenie môže výrazne znížiť spotrebu paliva;
  • Tlak vzduchu v pneumatikách by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa optimalizovala priľnavosť za mokra a palivová úspornosť;
  • Pri jazde by ste mali vždy dodržiavať odporúčané brzdné vzdialenosti;

Zdroj: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009.

Z informácií uvedených na tejto stránke nie je možné vyvodiť žiadne práva. Týmto vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť.