Obslužné priestory

Na umožnenie čo najplynulejšieho procesu predaja je náš predajný tím podporovaný naším obslužným oddelením. Toto oddelenie dohliada nad celým procesom po zakúpení vašich pneumatík. Poskytne vám informácie o stave vašej objednávky alebo dodávke.

Okrem toho vám obslužný personál rád pomôže pri vyplnení žiadosti o vrátenie tovaru, s prípadnými reklamáciami pneumatík alebo s nevybavenými objednávkami. Na toto oddelenie sa môžete obrátiť aj v prípade, ak chcete zmeniť údaje o klientovi, alebo ak požadujete predbežnú faktúru. Ak nie je prítomný predajca, obslužné oddelenie je vždy k dispozícii ako záloha.

Pre vaše väčšie pohodlie personál oddelenia hovorí niekoľkými jazykmi, čo v maximálnej možnej miere umožňuje komunikáciu vo vašom rodnom jazyku.

Nájdite svoj kontakt na bočnej strane.

Van den Ban Group, Logistic Tyre Centre at Hellevoetsluis