Your Total
Tyre Supplier

Žádost o přihlášení

Prohlášení o ochraně

Správce údajů

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. je profesionální mezinárodní distributor pneumatik. Svým zákazníkům nabízíme velmi široký sortiment pneumatik pro osobní automobily, dodávky, přívěsy/karavany, vozy 4×4/SUV i nákladní automobily.

Naše sídlo se nachází na adrese Ravenseweg 13M ve městě Hellevoetsluis a kontaktovat nás můžete písemně na adrese Postbus 17, 3233 LM, Hellevoetsluis nebo telefonicky na čísle +31 181 331 444.

Kromě tohoto obecného prohlášení o ochraně osobních údajů předkládá společnost Van den Ban Autobanden B.V. následující zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů:

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zaměstnance
 • Prohlášení o souborech cookie

Důvody, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány

Naše činnost na trhu spočívá v obchodování mezi podniky (B2B), a proto zpracovávání osobních údajů samo o sobě nemá pro naši obchodní činnost žádný účel.

Snažíme se zaznamenávat a zpracovávat nejmenší možné množství osobních údajů. Z našeho pohledu je zpracovávání určitého množství osobních údajů nezbytné pro plnění smluv nebo je oprávněné na základě souhlasu, který subjekt údajů udělil pro následující účely:

 • informování zákazníků o novinkách týkajících se produktů, sortimentu, aktuálních cen a reklamních akcí,
 • zaznamenávání nákupních a prodejních objednávek včetně údajů o dodacích adresách,
 • udržování kontaktu s dodavateli a zákazníky za účelem dodání objednaného zboží a služeb a finančního zpracování objednávek,
 • poskytování informací potenciálním zákazníkům, kteří projevili zájem o produkty a služby, jež nabízíme.

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. nepoužívá samotné zpracované osobní údaje pro žádné způsoby profilování a tyto údaje nevedou k žádnému automatizovanému rozhodování.

Výměna údajů

Na základě zákonných povinností může být společnost Van den Ban Autobanden B.V. povinna sdílet osobní údaje s řádně oprávněnými stranami.

Dále jsou příslušné osobní údaje sdíleny s dodavateli v rozsahu, který je nezbytný pro dodávání zboží a služeb. Prostřednictvím písemných smluv zajišťujeme, aby se se sdílenými osobními údaji nakládalo s náležitou důvěrností a aby byla přijata náležitá bezpečnostní opatření. Pokud dodavatel jedná jako zpracovatel, společnost Van den Ban Autobanden B.V. s daným dodavatelem uzavře smlouvu o zpracování. Tato smlouva o zpracování bude obsahovat ustanovení, podle něhož zpracovatel nesmí použít údaje pro své vlastní účely a musí přijmout náležitá bezpečnostní opatření s ohledem na zpracovávané osobní údaje.

Osobní údaje v zásadě nebudou předány stranám, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor, ani mezinárodním organizacím.

Informace o zpracování údajů

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. subjekty údajů v zásadě informuje, pokud jejich údaje začnou být zpracovávány.

Bezpečnost osobních údajů

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. zajišťuje, aby osobní údaje, jež vlastní, byly řádně zabezpečeny v souladu se zákonnými požadavky a pokyny. Třetí strana pravidelně kontroluje účinnost přijatých bezpečnostních opatření.

Doba uchování osobních údajů

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. neuchovává osobní údaje, které zpracovává, déle, než je nezbytné pro účel zpracování údajů nebo než je požadováno pro splnění zákonné doby archivace.

Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů

Na základě platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte:

 • Právo na přenositelnost údajů. Právo na předání osobních údajů.
 • Právo na výmaz. Právo „být zapomenut“.
 • Právo na přístup. Jedná se o právo osoby na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváte.
 • Právo na opravu a doplnění. Právo na změnu osobních údajů, jež zpracováváte.
 • Právo na omezení zpracování. Právo nechat zpracovat méně údajů.
 • Právo týkající se automatizovaného rozhodování a profilování. To znamená právo na lidský zásah do rozhodování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Pokud se chcete dozvědět, které z vašich osobních údajů společnost Van den Ban Autobanden B.V. zpracovává, můžete podat písemnou žádost o přístup. Společnost Van den Ban Autobanden B.V. vaši žádost vyřídí do jednoho měsíce.

Co když v důsledku vaší žádosti vyjde najevo, že vaše údaje jsou nesprávné, neúplné nebo nejsou relevantní? Pak budete moci požádat o změnu, vymazání nebo doplnění svých údajů.

Pro vyřízení těchto žádostí můžeme osobu, jež vznáší požadavek, požádat o prokázání své totožnosti.

Písemné žádosti o uplatnění svých práv na ochranu osobních údajů můžete zasílat na adresu:

Van den Ban Autobanden B.V.
K rukám: Contactpersoon Privacyrechten
Postbus 17
3223 LM Hellevoetsluis
Nebo e-mailem na adresu: privacy@vandenban.nl

Stížnosti

Stížnosti týkající se dodržování vašich práv na ochranu osobních údajů ze strany společnosti Van den Ban Autobanden B.V. můžete oznamovat osobám, jež se zabývají dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů, na adrese privacy@vandenban.nl. Rovněž se můžete obrátit na příslušný regulační úřad: nizozemský úřad pro ochranu údajů v Haagu (Nizozemsko).