Your Total
Tyre Supplier

Login aanvragen

Veroudering autobanden & dot-code

Met betrekking tot de veroudering van autobanden volgen wij het standpunt van het Technisch Informatie Platform Bandenproducenten (TIP). Dit is een officieel adviesorgaan van VACO dat het algemeen bestuur adviseert bij het bepalen van standpunten over technische zaken. De volgende producenten vertegenwoordigen TIP.: Apollo Vredestein, Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Hankook, Michelin, Pirelli, Toyo, Yokohama.

Veroudering van banden

De werkelijke veroudering van banden begint pas na montage/ingebruikname. Het advies is om 6 jaar na ingebruikname van de band, deze jaarlijks te laten controleren door een bandenspecialist. We zeggen dus niet vervangen na x jaar, maar vervangen wanneer ernstige verouderingsverschijnselen of beschadigingen optreden.

Situatiebeschrijving en probleembeschrijving

Voordat banden op een voertuig worden gemonteerd, worden zij kortere of langere tijd opgeslagen. Eerst bij de bandenfabrikant en daarna bij de distributeur. Op de band staat achter de DOT-code de productiedatum van de band (week en jaar). Een consument kan dus zien op het moment dat hij nieuwe banden gemonteerd krijgt wanneer deze band is geproduceerd.

Vraagstelling aan tip

In hoeverre is een band onderhevig aan veroudering door opslag voordat hij wordt verkocht en wat is de invloed van de opslagtijd op de conditie van een band?

Advies TIP: Bij de bandenfabrikant worden banden opgeslagen onder optimale condities. Dit garandeert dat de banden die aan de distributie geleverd worden in optimale conditie zijn voor een volledig leven op een voertuig. De distributeur volgt ook de industrierichtlijnen voor opslagcondities, die vastgelegd zijn in het document Recommandations van ETRTO. Banden die volgens deze richtlijnen zijn opgeslagen zijn nagenoeg niet onderhevig aan veroudering en zijn daarom in de best mogelijke conditie op het moment dat zij op een voertuig worden gemonteerd. Tijdens de opslag is een band onbelast, niet opgepompt en slechts onderhevig aan minimale temperatuurschommelingen. De opslagtijd, voordat een band wordt gemonteerd, heeft dan ook geen werkelijke invloed op de verkeersveiligheid.

Onderbouwing

De werkelijke veroudering van een band pas begint op het moment dat de band in gebruik wordt genomen. De veroudering wordt beïnvloed door het onderhoud en gebruik na de montage op het voertuig.

  • Invloed van de opslagtemperatuur en opslagtijd versus normaal gebruik(*)

Studies naar de invloed van de temperatuur en opslagtijd op het chemische proces wijzen uit dat een band die 60 mph rijdt over 12.000 mijl (97 km/u over 19.000 km) even veel veroudert als een band die 17 jaar bij een temperatuur van 70ºF (21ºC) opgeslagen ligt. De invloed van de opslagtijd is dus te verwaarlozen. Anders gezegd: een band die één jaar in gebruik is op een voertuig veroudert net zo veel als tijdens 17 jaar opslag. Of: 3 weken gebruik komt overeen met één jaar opslag. Dit geldt voor een goed onderhouden band.

  • Invloed van de opslagtemperatuur en opslagtijd versus gebruik met onderspanning(*)

Bij 35% onderspanning loopt de temperatuur van de band op tot 80 graden. Een band veroudert dan 63 maal sneller dan tijdens één jaar in opslag. Anders gezegd: een band met een onderspanning van 35% zal tijdens één week gebruik net zoveel verouderen als een band die één jaar op de juiste wijze is opgeslagen.

  • Invloed van de opslagtemperatuur en opslagtijd versus hoge belastingen bij gebruik

Na montage van de band wordt het leven van een band totaal anders. Vanaf dat moment is de band onderhevig aan de invloeden van hoge belastingen zoals remmen, sturen, doorveren, vervormen, onderspanning, snelheid, impact van de weg, hoge temperaturen en invloed van zonlicht. Al deze invloeden zijn er niet tijdens een juiste opslag. Ook als het voertuig stilstaat, zijn de banden in gebruik, zolang zij op spanning staan en onder het voertuig zitten.

Conclusie

De invloed van de opslagtijd heeft een te verwaarlozen invloed op de technische karakteristieken van een band. De band veroudert tijdens het gebruik, niet tijdens de opslag.

(*) R. G. Altman, E. M. Beutler, J. T. Kohler, “Erroneous or Arrhenius – Potential Impact of Oven Temperature Variations on Laboratory Aging of Tires”, submitted for presentation at the 2009 Tire Society meeting, and for consideration for publication in the journal Tire Science and Technology.

De leeftijd van een band herken je aan de dot-code

Op de zijkant van je band staat een zogeheten DOT-code. De laatste vier cijfers achter de letters ‘DOT’ vertellen wanneer een band is geproduceerd. De eerste twee cijfers vermelden de productieweek, de laatste twee cijfers het jaar.

Een voorbeeld: 1717 betekent dat de band in week 17 van 2017 is gemaakt.

Er slechts 3 cijfers op de band?

Dan betekent dit dat de band van vóór het jaar 2000 is. Zijn je banden zes jaar of ouder? Dan is het veilig om ze jaarlijks te laten controleren. Twijfel je over de leeftijd van je banden? Vraag het gerust aan je VACO-bandenspecialist.

Bron: VACO