Winterbanden Wetgeving

Duitse winterbanden wetgeving

In het Duitse verkeersreglement (Strassenverkehrsordnung – StVO) en de daaraan gekoppelde winterbandenplicht komt het er op neer dat in Duitsland motorvoertuigen te allen tijde op de juiste manier uitgerust dienen te zijn. Dit betekent o.a. geschikte banden, maar ook antivriesmiddel in de ruitenwis installatie.

De Nederlandse organisatie voor de banden- en wielenbranche (VACO) heeft na uitgebreid overleg met de Duitse branchevereniging BRV ons als volgt geadviseerd.

Algemeen

Bij gebruik van ongeschikte banden, op basis van voornoemd Duits verkeersreglement, is een automobilist in Duitsland in overtreding en riskeert hij een boete van maximaal € 80,00. Bovendien kan betrokkenheid bij een verkeersongeval buiten de eigen schuld leiden tot medeaansprakelijkheid, waardoor de schade in sommige gevallen slechts voor 70 tot 80% wordt vergoed door de WA-verzekering. Gebruik van ongeschikte banden kan bovendien worden gezien als ‘grove nalatigheid, zodat de all-riskverzekering betaling kan weigeren.

Definitie winterband

De media leggen de bepaling rond geschikte banden meestal uit als een winterbandenplicht in Duitsland. En naar verwachting zal de plicht tot het aanpassen van de banden aan de weersomstandigheden zich inderdaad bewijzen als winterbandenplicht. Hierdoor is de  discussie ontstaan wat in deze context geschikte winterbanden zijn of wat de concrete definitie is van winterbanden. Op dit moment bestaat er echter géén wettelijk voorgeschreven definitie van winterbanden. Wel omschrijven bepalingen als de ECE-bepaling nr. 30, EU-richtlijn 92/23 en § 36 van de Duitse Strassenverkehrs-ZulassungsOrdnung winterbanden uitsluitend als banden met de aanduiding M+S, M&S of M.S. Dit zou betekenen dat alle banden met een M+S aanduiding (inclusief sommige zomerbanden) geschikte winterbanden zouden zijn.

M+S banden mét sneeuwvloksymbool

Sommige bandenproducenten gebruiken naast de M+S aanduiding daarom ook het sneeuwvloksymbool. Het gebruik van het sneeuwvloksymbool op een winterband is momenteel alleen verplicht in de Verenigde Staten en Canada. In de EU is het slechts een vrijwillige en niet juridisch verplichte aanduiding. Echter, gangbare Amerikaanse tests wijzen uit dat banden met het sneeuwvloksymbool 10% meer tractie hebben op een besneeuwd wegdek dan banden zonder dit symbool. Bovendien is de betekenis van het sneeuwvloksymbool voor zowel de bandenspecialist als de consument onmiskenbaar. Verder kan het sneeuwvloksymbool ook nog voorkomen in het zogenaamde 4 –seizoenen symbool. Dit symbool zegt op zichzelf niets over de kwalificatie winterband. Een 4-seizoenenband met voornoemd symbool kan alleen als winterband worden beschouwd indien op de band ook M+S in combinatie met het sneeuwvloksymbool (separaat dus) is vermeld.

VACO-advies

Bovenstaande betekent niet dat winterbanden die op dit moment nog niet met het symbool zijn uitgerust, daarmee automatisch minder of helemaal geen winterbandeigenschappen hebben of zelfs verkeersrechtelijk in Duitsland en Europa niet als winterbanden worden beschouwd. Toch adviseert Vereniging VACO met het oog op de Duitse StVO en de consequenties na uitgebreid overleg met de Duitse branchevereniging BRV, alléén banden als winterbanden te verkopen die zowel de M+S aanduiding als het sneeuwvloksymbool bevatten.

Download hier een overzicht van:

Winterbanden wetgeving voor personenwagens, bestelwagens en lichte bedrijfswagens tot 3500 kgs

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit.

Reacties zijn gesloten.